Föreningsinfo

Bildad 1972-02-26
Föreningsnummer 16530-38
Postadress Eva-Karin Kronqvist, Smedjegatan 10
  57794 Lönneberga
Telefon 070-6192276
Mobil 070-6192276
E-post eva-karin.k@telia.com
Hemsida http://malillajsk.se
Bankgiro 5401-7561
Organisationsnummer 833200-5126